Svar på revisionsskrivelse: Flyktingmottagning

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2017-03-06
Ärende: 56
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte
Rubrik: Slutrapport: Svar på revisionsskrivelse: Flyktingmottagning (KS/2016:834)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.