Svar på remiss: Ordning och reda i välfärden

Yttrande: (M) + (KD) + (L) + (C)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2017-03-06
Ärende: 57
Företrädare: Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (L), Robert Steffens (C)
Rubrik: Slutrapport: Svar på remiss: Ordning och reda i välfärden (KS/2016:808)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.