Svar på remiss – Låt fler forma framtiden

Yttrande: (M) + (L)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-06-07
Ärende: 143
Företrädare: Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L)
Rubrik: Svar på remiss – Låt fler forma framtiden (KS/2016:206)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.