Svar på remiss: Förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-03-07
Ärende: 61
Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Svar på remiss: Förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län (KS/2015:775)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.