Svar på motion – Upprustning av skoltoaletter

Vi har drivit den frågan om en höjd städstandard i fler år genom interpellation, motion, insändare och i anföranden i kommunfullmäktige. Vi välkomnar att även andra opartier lyfter upp den här frågan och anser att motionens att-satser bör genomföras. Särskilt viktigt är det att man säkerställer att den höjda standarden kan upprätthållas efter att skolornas hygienutrymmen har rustats upp.

Läs hela yrkandet: 130304-051-Yrk(M)Skoltoaletter