Lägg om gymnasieplan med konstgräs

Svar på medborgarförslag:

Vi moderater ställer oss positiva till medborgarförslaget om att anlägga konstgräs på gymnasieplan. Detta då den nuvarande planen är hårt nyttjad, samt, att den ibland ej är i spelbart skick, pga av väderlek eller annat. Naturgräs måste dessutom ”vila” och har därför en begränsad möjlig nyttjandegrad.

Med konstgräs kan Nackdala AIS och andra föreningar använda planen i princip året runt. Dessutom ger det Tumba Gymnasium bättre förutsättningar för att kunna erbjuda utbildningar med inriktning mot olika idrotter.

Vi skulle även vilja undersöka förutsättningarna för att leda spillvärme från ishallen i rör under en sådan konstgräsplan, för att på ett bra sätt använda miljöfördelarna med de bägge anläggningarnas geografiska närhet.

Vidare framhåller vi värdet av att vi inom kommunen behåller ett par naturgräsplaner, gärna med en viss geografisk spridning.

Vi har sedan länge prioriterat satsningar på idrotten i våra alternativa budgetförslag och kommer att bereda investeringsutrymme för en konstgräsplan på gymnasieplan i kommande budgetar.

Jimmy Baker (M)

Petja Svensson (M)