Strategi för ett interkulturellt Botkyrka

Förord från den inledande sammanfattningen: ”Botkyrka har i årtionden arbetat för att skapa samma möjligheter och livs- chanser för vår befolkning som för det svenska genomsnittet. Fortfarande är förhållandena för många av Botkyrkas invånare ogynnsamma, och vi behöver ta ett helhetsgrepp om utmaningarna.”

Ladda ned hela strategin här.