Strategi för demokrati och delaktighet

ikon_ytt2Yttrande: (M) + (FP) + (KD) + (C)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2009-05-04
Ärende: 98
Rubrik: Strategi för demokrati och delaktighet (KS/2008:392)

Ladda ned hela yttrandet här