Storvretsbadets parkering behöver utökas

Motion: (M)
Titel:  Utöka Storvretsbadets parkering
Motionär: Petja Svensson, Mattias Franzén och Jimmy Baker
Daterad: 2012-06-14
Ladda ned hela motionen här