Stöd till nattvandrare

 Motion: (M)
 Titel: Säkerställ att det finns nattvandrare i alla kommundelar
 Motionär: Anders Peterson och Jimmy Baker
 Daterad: 2009-03-26
 Ladda ned hela motionen här