Soptjänster?

 

I Botkyrka finns det många friska människor som inte har arbete men önskar att de hade ett.

Vi vill att kommunen och arbetsförmedlingen ska sysselsätta dem som står utanför arbetsmarknaden – så att de får arbetsträning och erfarenhet för att vara förberedda för anställning när möjlighet ges.

Vi vet att det finns mycket som behöver göras men som idag inte utförs: skräp, klotter, trasiga skyltar, sneda stolpar är en alltför vanlig syn i Botkyrka. Rensa sly, muddra vattendrag, hjälpa äldre, vuxennärvaro i skolor och vid övergångsställen är annat vi behöver hjälp med.

Varje gång vi tar upp detta får vi avslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Berggren (S):

”Kommunens arbetslösa ska inte behöva ta sopjobb.”

 

För några år sedan kom Socialdemokraterna med förslaget att långtidsarbetslösa invandrarkvinnor skulle sköta kommunägda getter på Hågelby…!?!

Vem har de bästa förslagen för att få fler att vara redo att ta ett arbete?

 

[youtube 9zEDNVzgcUs]