Kvotering är fel!

PRESSMEDDELANDE 2011-11-14: Klicka här för att ladda ned dokumentet.

Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) betalar ut 100 000 kr i skadestånd via en förlikning till en person som, i en rekryteringsprocess, valdes bort p.g.a. etnisk bakgrund, kön och hudfärg (källa Dagens Nyheter, 9/11).

– Frågan som uppstår, då SBFF uppenbarligen gått med på en förlikning för att undvika att bli fällda, är om SBFF ska ägna sig åt integrationspolitiska åtgärder eller släcka bränder? Självklart går räddningsarbete före! Kvotering och positiv särbehandling är fel, säger Jimmy Baker, kommunalråd (M).

– Min och Moderaternas uppfattning är att det som är positiv särbehandling/kvotering för den ene automatiskt blir diskriminerande för den andre. Detta fastställdes nyligen på Moderaternas partistämma. När vi tillsätter tjänster ska vi se till de sökandes meriter och kvalifikationer och inte till yttre egenskaper såsom kön, hårfärg eller etnicitet, fortsätter Jimmy Baker (M).

Då SBFF uttrycker sig så här om förlikningen: ”vår strävan efter ökad mångfald och jämställdhet inom vår organisation fortsätter”, så måste frågan ställas; – Avser verkligen SBFF att fortsätta kvotera in brandmän, oavsett om man måste, med kommuninvånarnas skattemedel, betala stora skadestånd för varje gång, undrar Jimmy Baker (M).

Det är inte fel att ha en ambition att öka mångfalden på våra offentliga arbetsplatser. Det är inte heller fel att uppmuntra fler kvinnor att söka sig till mansdominerade yrken (och tvärtom). Det är däremot inte rätt att sortera eller värdera människor utefter kön eller etnicitet. Alla skall behandlas lika och är lika mycket värda. Detta är extra viktigt i offentliga verksamheter som finansieras av alla, solidariskt via skatten. Våra politiska motståndare, framförallt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, är av en annan uppfattning. De hävdar att positiv särbehandling/kvotering är bra metoder vid rekrytering.

– Man visar dessutom att linjen ligger fast, på senaste Upplev Botkyrka AB:s styrelsemöte togs en jämställdhetsplan som innehåller en formulering som öppnar för positiv särbehandling vid nyanställningar. Varför vill man från majoritetens sida riskera att öppna upp för att bli fällda för diskriminering? Varför är inte en persons kompetens det viktigaste, undrar Willy Viitala (M), suppleant i Upplev Botkyrka AB som reserverade sig mot beslutet.

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker
Kommunalråd (M)
2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden

Willy Viitala
Politisk sekreterare (M)
Suppleant i UBAB