Information från Socialnämnden

Socialnämndens fastställde ”Bokslut 2012” vid sitt sammanträde den 26 februari. I bokslutet är det några axplock som vi Moderater noterar med särskild oro.

Bristen på bostäder som gör det extra besvärligt för människor som saknar eget boende. Detta medför ett oacceptabelt lidande för dem som är berörda. Socialtjänsten tvingas till dyra akutlösningar i form av hotell, härbärgen, vandrarhem i likande lösningar. Detta är inte hållbart varken för berörda ”bostadslösa” eller för den offentliga ekonomin! 

Ungefär 12 % av kommunens ekonomiska bistånd betalades för dessa akuta lösningar under 2012. Lösningar som inte ger någon annan livskvalité mer än just ”tak över huvudet ”. Självklart blir det nära på omöjligt för den berörda att – utan en egen bostad – ta sig ur sin hopplösa vardagssituation. Ofta finns det barn med i bilden och då blir situationen än mer omöjlig.

Tyvärr så verkar den rödgröna majoriteten i kommunen sakna egna uppslag till bättre och mer hållbara lösningar!

Sedan så visar bokslutet även ett s k ”överskott” på ca 4, 4 miljoner kronor som skulle  användas till nytt verksamhetsystem, löneutveckling, vakanser, mm. Utvecklingen eller rättare sagt anpassningen av ett verksamhetsystem har dragit resurser under flera år utan att uppnå färdigstatus utifrån verksamheternas operativa behov och har därför tvingats avslutats.

Nu inriktas arbetet på ännu ett nytt verksamhetsystem som kanske kan bli driftmoget senare under året. Sammantaget medför detta att socialförvaltningen inte uppnått den effektivitetsökning och effektivare verksamhetstyrning som vi Moderater anser nödvändig.

Yngve R K Jönsson
2:e vice ordförande Socialnämnden