Socialdemokraternas ohållbara skolbudgetunderskott!

Utbildningsnämndens underskott för budgetåret 2012 blir 65,5 miljoner kronor mot prognostiserade 23,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen är 3,3 % och det var först i januari som det upptäcktes att man räknat 42 miljoner kronor fel.

En del av underskottet kan förklaras genom t.ex. ökade volymer i form av fler förskoleelever och det nya läraravtalet. Men stora delar av underskottet kan härledas till underskott på enskilda skolor, det problemtyngda HRM-systemet och inte minst en bristande politisk ledning.

Vi är chockade över det resultat som Utbildningsnämnden visar upp och är djupt oroade för skolverksamheten under 2013 och 2014. För Moderaterna kommer beskedet om ytterligare 42 miljoner kronor i underskott som en kalldusch. Vi har inte fått några indikationer på att den socialdemokratiska ledningen i nämnden eller tjänstemännen har haft någon som helst koll på hur mycket pengar som bara runnit iväg.

Det politiska ansvaret för att ständigt följa upp ekonomin i täta kontakter med förvaltningens tjänstemän åligger Socialdemokraterna, som innehar ordförandeposten i nämnden.

Moderaterna välkomnar att förvaltningen begär extern hjälp för att granska rutinerna och systemet kring ekonomi och administration.

Men nu kräver vi svar på tre frågor:

Hur kunde det faktiska underskottet avvika så mycket från det prognostiserade underskottet?

Hos vilka politiker och tjänstemän ligger ansvaret?

Vilka konsekvenser får detta för våra skolelever under året?

Jimmy Baker (M), kommunalråd i opposition
Christina Lundgren (M), 2:e vice ordf. i Utbildningsnämnden