Socialdemokraterna sviker vallöfte om skolan?

Vi var positiva till att satsa på Kom Tek  och stödde aktivt etableringen för några år sedan. Nu hotas Kom Tek av nedläggning!

Förvaltningen skriver: ”Behovet av teknisk allmänbildning i samhället ökar, men allt fler väljer bort tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på gymnasieskolan och universitetet. Intresset är särskilt svalt hos flickor. Mot denna bakgrund öppnade KomTek Botkyrka sin verksamhet 2008 med målsättningen att öka intresset för teknik och design genom att erbjuda kurser för barn och ungdomar från 7 år och uppåt.”

Det var precis därför vi valde att satsa på KomTek och det är just därför verksamheten är viktig. Vill vi kunna rusta våra barn och ungdomar i en globaliserad värld med hårdnande konkurrens på marknaden, så får vi inte lägga över en sådan här verksamhet på Kultur- och fritidsförvaltningen och kalla det för ”fritidssysselsättning” och samtidigt öppna upp för en nedläggning inom två år.

Om uppfattningen fortsättningsvis är, från förvaltningen och majoriteten, att detta är en viktig verksamhet och därtill ett verktyg att få fler att söka sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, så blir denna organisatoriska förändring ännu svårare att förstå.

Med en omklassificering till ”fritidssysselsättning” så blir det förstås lättare att lägga ner verksamheten om majoriteten känner att man inte kan motivera kostnaden på sikt. Vi är rädda att detta blir ett steg i att minska fokus på skolan och att vi genom detta kommer att få färre ungdomar att vilja läsa teknik och natur.

Förslaget att flytta det till kultur- och fritid är ett steg närmare nedläggning då denna verksamhet troligen kostar väsentligt mer än annan fritidssysselsättning, som exempelvis att upplåta ett par timmars bantid på en konstgräsplan åt fotbollskillar. Vidare, om majoriteten menar allvar med att försöka öka intresset hos flickor så är det ännu viktigare att verksamheten håller en pedagogiskt hög kvalitet och inte reduceras till att bli ett ”intresse” eller ”spår” på en fritidsgård. Då kommer flickorna att återigen missas eftersom de, enligt erfarenhet, ofta trängs undan av pojkarna. I underlaget kan man tydligt läsa att fler flickor än pojkar delaktiga. Ur ett genusperspektiv riskerar vi att förlora en verksamhet som faktiskt lockar flickor – till förmån för att, återigen, gynna pojkarnas fritidsintressen.

Det bekymrar oss särskilt att läsa att-sats 4, där majoriteten övertydligt öppnar för att kunna lägga ner verksamheten inom två år.

Vi noterade att Socialdemokraterna lokalt gick till val på att satsa på skolan. Men med detta förslag påbörjar man snarare nedmonteringen av en utomordentlig verksamhet inom skolområdet.

Vad var då det vallöftet egentligen värt, Ebba Östlin (S)?

Stina Lundgren (M)