Socialdemokraterna i landstinget försöker smita undan allt ansvar!

Alliansen vill utveckla Stockholmsregionen. Det förutsätter att vi satsar på en utbyggd, mer punktlig, trygg och tillgänglig kollektivtrafik. Bland satsningarna kan nämnas tio nya tunnelbanestationer, nya pendel- och tunnelbanetåg, nya hissar och rulltrappor samt Sveriges första el-bussar i ordinarie trafik.

För att ha ekonomiska muskler att kunna göra det lanserades tidigare i år ett omfattande insatspaket. I detta ingick insatser mot fusk- och tjuvåkning, minskade kostnader för administration och konsulter samt en höjning på 100-kronor av SL-kortet, Sveriges näst billigaste månadskort.

När Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade ned prishöjningen av SL-kortet, utan förslag på alternativ finansiering, öppnades ett hål i Trafiknämndens budget på minst 500 miljoner kronor. Nu tvingas därför Alliansen städa upp och göra effektiviseringar.

Vi som är kommunalråd från Salem, Botkyrka, Huddinge och Södertälje har, i våra kontakter med landstinget, varit mycket tydliga med att det är viktigt att direktbussarna finns kvar. De är mycket populära, de avlastar pendeltågen, avlastar tunnelbanan och gör att trafikanter från sydvästra länet åker kollektivt istället för att ta bilen. Vi är därför glada för att trafikförvaltningen har sett samma behov.

De partier som orsakade behovet av besparingar från första början påstår nu att de inte behövs! Samma partier undandrar sig ansvaret för att se till att kollektivtrafikens ekonomi går ihop.

Vi tvingas nu ta ansvar och städa upp i en tuff situation som Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har skapat. Det är inget tacksamt jobb att göra, men likväl ett jobb som vi moderater tillsammans med våra Alliansvänner har tvingats att göra många gånger förut.

Men principen borde vara ganska enkel: om de inte vill höja priset på SL-kortet får de föreslå besparingar. Istället sticker de huvudet i sanden!

Lennart Kalderén (M)

Salem

Jimmy Baker (M)

Botkyrka

Daniel Dronjak (M)

Huddinge

Marita Lärnestad (M)

Södertälje