Socialdemokraterna försöker blanda bort korten

Under tiden som socialdemokraterna frångår narkotikahandelns ursprungliga problem som börjar vid Sveriges gränser pågår det en öppen droghandel över hela Stockholm, skriver Stina Lundgren oppostionsråd för Moderaterna i Botkyrka i en replik till kommunalrådet Ebba Östlin (S).

”Ebba Östlin menar att två tonåringar kan sätta sig på tunnelbanan och göra en resa där den sociala distansen är långt mer än den geografiska. Där den ena säljer, den andra köper. Detta stämmer då den öppna droghandeln är en realitet som normaliserar användandet av narkotika då den blir tillgänglig för allmänheten. Den öppna droghandeln har även ägt rum på en av Botkyrkas kommuns gamla verksamheter som också blev anledningen till att man stängde ner den. Att det kan pågå öppen droghandel är ett bevis på att staten har misslyckats med bekämpning av narkotikahandel och vapeninförsel.

Men orsaken till att man kan köpa narkotika vilar inte på konsumenten utan det är inflödet av narkotikan till vårt land som behöver stävjas genom en mer effektiv tullverksamhet som ges ytterligare befogenheter och mer resurser. Det är när inflödet av narkotika sjunker som den öppna droghandeln får svårigheter att sälja i samma utsträckning liksom mängd som tidigare. Därmed minskar tillgängligheten för köparna och förbrukning av narkotikan.

Tullen kan inte göra allt men är en viktig del av arbetet. Den narkotika som tyvärr lyckas komma in i landet behöver bekämpas med en resursstark polismyndighet som idag behöver fler poliser och återinförande av specialiserade narkotikapoliser. Men Socialdemokraterna är emot denna förstärkning. Till detta behöver även straffen skärpas gällande överlåtelse av narkotika och samröre inom gängverksamhet. Narkotikahandeln behöver bekämpas nationellt genom bättre samverkan mellan myndigheter.

Botkyrkas mammor mister inte sina barn på grund av ”villabarnens” efterfester. Botkyrkas mammor mister sina söner på grund av illegal införsel av narkotika och vapen i vårt land. Under tiden som socialdemokraterna frångår narkotikahandelns ursprungliga problem som börjar vid Sveriges gränser pågår det en öppen droghandel över hela Stockholm.”

Stina Lundgren (M), Oppositionsråd i Botkyrka kommun