Snabba cash lockar våra ungdomar

I Botkyrka så finns det ungefär hundra ungdomar per årskull i åldrarna 16-25 år som vi egentligen inte vet vad de gör. De varken studerar eller arbetar. Många av dessa har vänt på dygnet och många av dessa är mer eller mindre involverade i någon form av kriminell verksamhet. Snabba cash lockar allt mer efter en tid i utanförskap. Dessa äldre ungdomar påverkar i sin tur de yngre så att även dessa löper en förhöjd risk att gå samma väg.

Det förebyggande arbetet är det absolut viktigaste, fokus på att guida in ungdomar rätt från början. Det behövs fler fritidsgårdar med inriktning på att vara mötesplatser, där även aktörer som arbetsförmedling och annat kan kopplas in. Stängningen av Wayside i Alby var ett stort misstag av majoriteten.

Som det är idag är flera av fritidsgårdarna i Norra Botkyrka i princip tummelplatser för yngre män och en god rekryteringsbas för kriminella att arbeta mot.

Situationen är kritisk i Alby och Fittja, vilket inte minst händelserna före och under kravallerna i Fittja vittnar om. Inga vittnen träder fram vid de sju skjutningarna i Alby eller nu senast på Ungdomens Hus i Fittja där tre personer skottskadades.

Tillgången till droger och vapen (vilka som helst) har ökat markant. Alby C benämns som ”Lilla Plattan” och det finns individer som åker från andra delar av länet för handla det de behöver där. Antalet bilbränder förra året var historiskt många.

I flera skolor har de flesta eleverna någon gång fått frågor eller blivit utsatta för påtryckningar att utföra någon form av kriminell aktivitet. Detta kan vara allt från att transportera stöldgods, narkotika (s.k. ”flygare”) till att utföra stölder åt äldre ungdomar.

Majoriteten verkar tyvärr vara mer intresserade att framhålla det positiva och att allt är under kontroll – kultur- och upplevelsekommunen som är verkligen är ”långt ifrån lagom”.

Vad som bör göras är bl.a. att genomföra stora föräldrarådslag med tolkar, poliser o.s.v. närvarande. Det behövs tidigare förebyggande insatser, i skolan på fridsgårdarna och på/via föreningarna. Därtill även ett målmedvetet polisarbete. Samt tidiga LVU-placeringar där åldern på förövaren så kräver.

Anders Peterson
Kommunalråd (M)