Slutrapport: Bergfotsvägen

Yttrande: (M) + (KD)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2017-03-06
Ärende: 46
Företrädare: Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD)
Rubrik: Slutrapport: Bergfotsvägen (KS/2017:150)

Klicka här för att ladda ner yttrandet.