Skytteklubben måste behandlas rättvist

Återuppbyggnad av idrottshallen i Storvreten – ekonomiska ställningstaganden

Det är bra att Storvretens idrottshall ska återuppbyggas, vi moderater är som regel positiva till satsningar som gynnar idrottsutövandet i kommunen och främjar rörelse och hälsa. För oss är idrotten överordnad alla kommunala satsningar på upplevelsenäringen.

Vi vet att ärendet inte direkt handlar om vilka verksamheter som ska få inrymmas i idrottshallen då den står färdig. Men vi vet att det inom skytteklubben, för luftgevär och luftpistol, finns en oro över att man inte kommer att få verka i ändamålsenliga lokaler. Det är t.ex. många funktionshindrade som ägnar sig åt skytte, varvid lokalens beskaffenhet är av synnerligen stor vikt.

Vi är därvidlag oroliga och vill att klubben behandlas på ett bra sätt och inte bara kastas ut från Storvreten och hänvisas till en lokal som är sämre än den tidigare.

Vi stödjer beslutet om att återuppbygga hallen och förutsätter att även skytteklubben erbjuds ändamålsenliga lokaler.

Jimmy Baker (M)
Kretsordförande