Skolorna kan bli ännu bättre

De kommunala skolorna måste använda sina resurser på ett ännu mer individanpassat sätt än nu. De duktigare eleverna behöver utmanas och de mer resurssvaga få rätt stöd. Föräldrarna ska alltid involveras och tidigt när något händer. Låt lärarna och rektor själva få bestämma mer över sin verksamhet, de är experterna och vet vad som funkar och inte funkar. Ju mindre politiker lägger sig i detaljer, desto bättre.

• Det ska råda nolltolerans mot mobbning och skadegörelse samt direkt polisanmälan vid brott i skolan
• Släpp mer ansvar till rektorer och lärarlagen – de vet bäst vad som fungerar. Låt fungerande skolor tjäna som exempel för andra
• Förändra resursfördelningen så den följer varje elevs individuella behov. Inte som nu efter t.ex. föräldrars invandrarbakgrund.