Skolinspektionen och Storvretskolan

Botkyrka kommun och Storvretskolan har inte lyckats rätta till "omfattande brister" som Skolinspektionen påtalat. Staten kan inte stänga en kommunal skola, men för första gången fattar Skolinspektionen nu beslut om statliga åtgärder på en kommunal skola.

Klart är att vi i Utbildningsnämnden hela tiden fått informationen att förvaltningsledningen vidtar tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med det som Skolinspektionen har påpekat. Detta har uppenbarligen inte stämt.

Läs mer på:

https://mitti.se/nyheter/moderaterna-socialdemokraterna-storvretskolan-skolinspektionen-ledningen-botkyrka/?omrade=botkyrkasalem