Skolfrukost i alla grundskolor

Majoriteten föreslår i sin budget att skolfrukost ska införas i kommunens samtliga grundskolor. Även friskolorna kommer att erhålla motsvarande belopp.

– Vi ser positivt på införandet av skolfrukost, då vi har sett hur väl pilotskolornas projekt har lyckats. Erfarenheterna från Skyttbrink som har infört detta på egen hand har också varit positiva. Intressant i sammanhanget är att MUF Botkyrka drev skolfrukost som valfråga redan i valet 2010, menar Willy Viitala (M), 2:a vice ordförande i utbildningsnämnden.

Läs mer här: https://www.mitti.se/nyheter/frukost-i-alla-botkyrkas-grundskolor-kan-inforas-nasta-ar/repujm!sSLwP0YtbAcvJ3KLTcgbBQ/