Skattebetalarnas pengar riskas i derivatinstrument

Enkel fråga ställd till Ebba Östlin (S)

Hur många förtroendevalda i Botkyrka kan, med handen på hjärtat, säga att de håller kolla på hur och varför kommunen gör sina placeringar och upptar lån inom ramen för den kommunala finanspolicyn och finansfunktionen?

Hur många förtroendevalda och medborgare vet vad ett finansiellt derivatinstrument är för något?

Det viktigaste jag vill få fram är att revisionsbyrån PWC har kritiserat kommunens finanspolicy, inte minst kring användningen av derivatinstrument (för att hålla nere räntekostnaderna).

Derivatinstrument som felanvänds kan leda till katastrofala konsekvenser, vilket vi kunde se 2008 i USA när subprimelånemarknaden kraschade och utlöste finanskrisen. Ett annat exempel är Barings Bank som gick under 1995 i England, efter Nick Leeson spekulerat i just derivatinstrument.

Kritiken mot dessa kvarstår än idag i den nationalekonomiska debatten. Frågan är om kommunala politiker och tjänstemän verkligen är tillräckligt kunniga för att hantera sånt här?

PWC framhåller också riskerna kring derivatinstrument och menar att kommunen saknar tillräcklig förmåga att mäta riskerna och exponeringen.

Men man kritiserar även den aktiva förvaltningen och skriver att ”Detta avsnitt saknar tydligt definierade, objektiva, mätbara samt uppföljningsbara mandat och limiter”.

PWC:s analys och efterföljande kritik är något vi alla borde ta på allvar.

Vi måste komma ihåg att det är skattebetalarnas pengar som riskeras.

Mina fråga till Ebba Östlin (S) var:

Är det din avsikt att följa PWC:s rekommendationer gällande kommunens finanspolicy och finansfunktion?

Willy Viitala (M)