Skårdal – ny utställning gatukostnadsutredning

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2012-09-03
Ärende: 157
Företrädare: Jimmy Baker
Rubrik:  Skårdal – ny utställning gatukostnadsutredning (KS/2008:209)
Ladda ned hela yrkandet här