Starta SFI för de som är 50 plus!

Det finns många människor som bor i Sverige men som av olika skäl inte lärt sig svenska språket. En sådan målgrupp skulle exempelvis kunna vara en utlandsfödd kvinna som gifte sig i unga år, emigrerade till Sverige, har haft en livssituation som hemmafru, tagit hand om barn, tagit hand om äldre släktingar o.s.v. 

Hon har kanske läst grundläggande SFI som nyanländ, men har inte underhållit språket p.g.a. bristande, alternativt ingen – eller begränsad – kontakt med arbetslivet. När barnen sedan har blivit såpass stora att de har lämnat familjehemmet kvarstår nästan enbart möjligheten till social interaktion genom att umgås med andra med samma språkliga/kulturella bakgrund som henne själv. Tröskeln för ett inträde på arbetsmarknaden blir också hög p.g.a. språkkraven.

Vi vill se över för hur vi skulle kunna erbjuda möjlighet till viss SFI för den här och liknande målgrupper. Vid 50 års ålder återstår minst femton, kanske uppåt tjugo år i s.k. ”arbetsför ålder”. Ökade kunskaper i svenska medför inte enbart en ökad anställningsbarhet utan även möjlighet att själv kunna ha myndighetskontakter, kunna delta i socialt i föreningsliv (även utanför den egna etniska kulturföreningen) och på ett bättre sätt följa med vad som händer i samhället och i politiken.

Vi vill ge Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda för hur vi ska kunna erbjuda SFI-undervisning till olika målgrupper, men som samtliga har gemensamt att de har fyllt 50 år.