Skapa fler tillfällen till spontanidrott vintertid

Vi moderater vill gärna ge vårt stöd till hälsofrämjande verksamheter, däribland spontanidrotten, som spelar en allt viktigare roll under våra medborgares fritid.

Spontanidrotten är viktig,  ett bra utbud med tillgång till lättåtkomliga verksamheter underlättar detta. Vi vet även att samhället i stort tjänar på att erbjuda ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Vi måste ta hänsyn till att alla inte vill vara medlem i någon form av förening men att de likaväl kan ha ett behov av – och även rätt till en värdefull fritid på eller i våra anläggningar. Vi är en av de kommuner i landet med flest konstgräsplaner, vilket ger goda förutsättningar att bedriva såväl förenings- som spontanidrottsverksamhet långt in på vintersäsongen.

Vi kommer snart att bygga om en av kommunens ishallar till en inomhusarena för fotboll. En utredning har visat på att vi inte har tillräcklig beläggning på denna för att det ska vara försvarbart att behålla fyra ishallar i kommunen.

Våra skolelever och andra som vill utöva spontanidrott bör kunna få en fortsatt möjlighet att, på hemmaplan, åka skridskor. Vi skulle därför vilja utreda möjligheten till att vintertid anlägga ett antal utomhusisbanor på centrala platser runt om i kommunen.

Ur ett hållbarhetsperspektiv vill vi även att möjligheten att anlägga en konstfrusen utomhusisbana i anslutning till ishallen i Tumba utreds. Detta behövs för att garantera en spontanidrottsplats för skridskoåkning vintertid. Allmänhetens tider i ishallen inbjuder inte till spontan aktivitet. Vi tror att detta skulle kunna öppna upp för en ny mötesplats (som t.ex. Kungsträdgården vintertid), med ett flertal olika aktiviteter t.ex. julmarknader, kringförsäljning och liknande. En sådan plats skulle kunna leda till att öka intresset för både konståkning och ishockey.

Petja Svensson  – 2:e vice ordf Kultur- och fritidsnämnden