Skapa en nationalscen för cirkus i Botkyrka!

Moderaterna i Botkyrka, har tillsammans med de moderata riksdagsledamöterna Maria Stockhaus (Sollentuna) och Erik Andersson (Täby), besökt Subtopia/Hangaren och de kreativa näringar som verkar på platsen.

Vi tar nu ett gemensamt initiativ för att förmå regeringen att utreda frågan om att skapa en nationalscen för cirkus i Botkyrka. Maria och Erik har därför lämnat in en motion till riksdagen, där denna föreslås utreda frågan om att skapa en nationalscen i Botkyrka och tillkännager detta för regeringen.

– Det finns goda förutsättningar för att Subtopia, med scenen Hangaren, ska kunna vara den plats som utvecklar och förvaltar ett nationellt uppdrag för att presentera samtida nationell och internationell cirkus, säger Maria Stockhaus (M)

– En nationalscen för samtida cirkus skulle innebära ett erkännande av den samtida cirkusen som en konstform i Sverige. Den samtida cirkusen har en stor attraktionskraft bland många nya och unga utövare, menar Erik Andersson (M).

– Detta är något vi lokala moderater har arbetat för länge, en nationalscen för cirkus är precis vad Subtopiaklustret skulle behöva, säger Willy Viitala (M).

– En fast scen för cirkusen i Hangaren i Subtopia skulle bidra till ett fler besökare till såväl Alby som hela Botkyrka kommun. Det förstärker den lokala ekonomin och bidrar till fler jobb för Botkyrkaborna, betonar Jimmy Baker (M), kommunalråd.

Klicka här för att ladda ned pressmeddelandet som pdf.
Motionen kan du läsa genom att klicka här.

För mer information, kontakta:

Maria Stockhaus (M)
Riksdagsledamot
0725-383951
maria.stockhaus@riksdagen.se

Erik Andersson (M)
Riksdagsledamot
0725-384632
erik.andersson@riksdagen.se

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Willy Viitala (M)
Vice ordförande Upplev Botkyrka AB
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31