Ska Botkyrkaborna få behålla mer av sina egna pengar?

Socialdemokraterna säger tydligt NEJ.

S har konsekvent sedan maktskiftet 2006 varit emot att vanligt folk ska få sänkt skatt genom jobbskatteavdragen, RUT- och ROT-avdragen. I kommunen motsätter man sig en sänkning av kommunalskatten.

Vi moderater säger tydligt JA.

Samhället ska inte ta ut högre skatter än nödvändigt. För oss är det viktigt att människor får större makt att själva bestämma vad de vill prioritera. Så länge vi kan hålla en god kvalitet i välfärden är vi positiva till att låta människor få behålla mer av sina egna pengar genom sänkta skatter. De senaste 15 årens överskott i kommunen visar att det går att sänka även kommunalskatten.