Sida-flytten får inte kosta Botkyrkas skattebetalare!

Stina Lundgren (M): - Det är dags att tänka om i frågan om Sidas flytt till Botkyrka. Det är en flytt som riskerar att kosta skattekollektivet alltför mycket pengar.

I januari 2018 kom nyheten att drygt 500 jobb på biståndsmyndigheten Sida ska flytta till Botkyrka. Det berättade Isabella Lövin (MP), biståndsminister, och Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, på en presskonferens.

Men flytten och kostnaderna förknippade med den kommer att kosta Sveriges skattebetalare stora pengar slår oppositionsrådet Stina Lundgren (M) fast i en debattartikel ihop med riksdagsledamoten Magdalena Schröder (M) för tidningen Omvärlden. Vi menar att Botkyrkaflytten är ett ogenomtänkt prestigeprojekt.

Läs mer här

https://mitti.se/nyheter/politik/sida-flyttar-botkyrka-kommun-roda-linjen/?omrade=botkyrkasalem

och här

https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/moderaterna-till-regeringen-tank-om-kring-flytten-av-sida/