SFI för 50+

Det finns många människor som bor i Sverige men som av olika skäl inte lärt sig svenska språket. En sådan målgrupp skulle exempelvis kunna vara en utlandsfödd kvinna som gifte sig i unga år, emigrerade till Sverige, har haft en livssituation som hemmafru, tagit hand om barn, tagit hand om äldre släktingar o.s.v.

Klicka här för att ladda ner motionen.