Serviceförvaltningens nya affärsplan

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-01-09
Ärende: 8
Företrädare: Jimmy Baker och Anders Peterson
Rubrik: Serviceförvaltningens affärsplan, beslutsattestanter och interkontrollplan (KF/2011:493)

Ladda ned hela yttrandet här