Se över möjligheten att införa trygghetsvärdar

Vi vill ha trygghetsvärdar1 för att hjälpa till med att öka tryggheten på våra gator och torg. Införandet av offentligt anställda trygghetsvärdar ska förstås inte konkurrera med civilsamhället och därmed ”ta jobbet ifrån” nattvandrarna. Vi kan dock konstatera att det behövs större insatser på sina håll.

Klicka här för att ladda ner motionen.