Se över inrättandet av en eller flera servicelinjer

Ett samhälle för alla måste också se alla människor. Kommunen har en viktig uppgift i att bidra till att alla människor får möjlighet att röra sig mer fritt. Äldre och personer med funktionsnedsättning måste också kunna röra sig i samhället. Ett komplement till kollektivtrafik och färdtjänst är i många kommuner särskilda servicelinjer.

Klicka här för att ladda ner motionen.