Satsningar prioriteras om

Tyvärr Tullinge, Tumba och Grödinge
– satsningar prioriteras om.

Upprört konstaterar vi återigen att nödvändiga investeringar i södra kommundelen skjuts på framtiden till förmån för ännu fler satsningar i norra Botkyrka.

Botkyrka kommun håller just nu på att avsluta ett renoveringsprogram för skolor i norra Botkyrka som har kostat skattebetalarna närmare 300 miljoner. Naturligtvis har alla barn rätt till en fräsch skolmiljö, men inom oppositionen vi ifrågasatt omfattningen av ombyggnationerna. Detta för att alla siffror hela tiden har pekat på att antalet barn minskar i den norra kommundelen, och samtidigt ökar kraftigt i den södra. Därför har vi och många medborgare sett fram emot nödvändiga satsningar i den södra kommundelen.

Det som sossarna nu väljer att ta bort eller skjuta på framtiden är exempelvis:

Förskolan i Tullinge trädgårdsstad får minskad budget (blir mindre) och senareläggs. Förskolan vid Nyängsgården bakom Tullinge Centrum stryks helt. Förskolan vid Riksten senareläggs. Upprustningen av Broängsskolan senareläggs. Förskolan i Kassmyra/Tumba stryks helt. Förskolan vid Dynamiten/Tumba stryks helt. Ombyggnaden av Malmsjö skola, dagiset och idrottsplatsen i Vårsta senareläggs, trots detta skall Uringe skola avvecklas helt.

Detta kära medborgare, kan naturligtvis tolkas på olika sätt. Vi anser att det är ett tydligt besked från majoriteten – det är ett kvitto på att majoriteten ensidigt genomför förbättringar av välfärden i den kommundel där man har sitt väljarstöd. I socialdemokraternas fall är det i Norra Botkyrka. Detta förstärker dessvärre att medborgarna känner att det finns en ”vi och dom”-situation, norra/södra Botkyrka.

Jimmy Baker (m)
2:e vice ordförande Barn- och Ungdomsnämnden

Moa Rasmusson (fp)
Ledamot Barn- och Ungdomsnämnden

Miriam Bengtsson (kd)
Ledamot Barn- och Ungdomsnämnden