Särtaxa och verksamhetsområde i Eldtomta, Grödinge

Yttrande: (M)+ (KD) + (L) + (C) + (TuP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-01-11
Ärende: 2
Företrädare: Jimmy Baker, Stefan Dayne, Lars Johansson, Robert Steffens, Anders Thorén
Rubrik: Särtaxa och verksamhetsområde i Eldtomta, Grödinge (KS/2015:867)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.