Särskild kapitalinsats Kommuninvest

Yttrande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2015-11-30
Ärende: 230
Företrädare: Jimmy Baker, Stina Lundgren, Kia Hjelte, Yngve RK Jönsson
Rubrik: Särskild kapitalinsats Kommuninvest (KS/2015:805)
Klicka här för att ladda ner yttrandet.