Sänkt skatt är bara en fråga om att prioritera rätt!

Att sänka skatten är en grundläggande frihetsreform. En lägre skattenivå ökar incitamenten att gå från bidrag till arbete. Det stärker kommunens attraktionskraft i jämförelsen med andra kommuner. Det överför makt från politiken till Botkyrkaborna själva.

Motargumenten från den andra sidan är att det är oansvarigt att sänka skatten, det finns inget utrymme och att vi inte vet hur en eventuell regerings budget kommer att slå mot kommunerna.

Vi har omvända världen i Botkyrka nu när s.k. liberaler och konservativa i fullmäktige ivrigt försvarade de rödgrönas partiernas välfärdskramande.

I moderatledda Österåkers kommun har man lyckats sänka kommunalskatten med 2 kronor och 15 öre sedan år 2011. Skolorna och omsorgen rankas överlag ändå bättre än i Botkyrka.

Det handlar helt enkelt om att bättre prioritera kring vad som ska finnas i välfärdens kärna. Vi moderater har flertalet exempel på sådant som vi skulle prioritera annorlunda än till vänster-om-mitten majoriteten.

Dra ner det kommunala stödet till UBAB och MKC. Dra ner stödet till konsthallen. Avskaffa enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning. Dra ner bidragen till mötesplatsföreningarna (undantaget till barn och seniorer). Slimma ner förvaltningarna i kommunalhuset. Se över antalet medborgarkontor och bibliotek. Lägg ner rödgröna onödiga symbolfrågor som Fair Trade, Kreativa Fonden, Earth Hour och Drömdeg.

Vi ville, i ett första steg, sänka skatten med 25 öre för 2019. I voteringen var det enbart Moderaterna i fullmäktige som röstade för, vilket innebär att vi är den sista garanten för den konservativa och liberala borgerligheten som finns kvar i kommunen.

Stina Lundgren (M)

Willy Viitala (M)