Samverkansavtal förpacknings- och tidningsinsamlingen

Yrkande: (M)+(TuP)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Datum: 2016-01-11
Ärende: 4
Företrädare: Jimmy Baker, Anders Thorén
Rubrik: Samverkansavtal förpacknings- och tidningsinsamlingen (KS/2015:862)
Klicka här för att ladda ner yrkandet.