Samtalsträffar januari 2010

Som vi tidigare informerat om (17/11) tänkte vi anordna lite samtalsträffar för att diskutera aktuella politiska frågor. Tanken är att vi under informella former diskuterar utifrån våra tidigare ageranden i KS, KF, ettårs- och flerårsplaner med sikte på den politik vi ska formulera inför valet 2010.

Vi kommer att hålla till på Café Stinsen i Tumba (vid busstorget) kl. 18-20, där det serveras kaffe och kaka. Anmäl dig senast dagen innan resp. träff genom att kontakta Willy Viitala, willy.viitala@moderat.se 08-530 614 15.

Tisdag 12/1: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Servicenämnden, bostadspolitik, PNB, samhällsbyggnadsfrågor.

Onsdag 13/1: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, integration/flyktingmottagande, doi, etc.

Måndag 18/1: Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden

Tisdag 19/1: Kultur- och fritidsnämnd, UBAB, MKC

Måndag 25/1: Teknisk nämnd, gator/vägar, fastigheter, VA, mm, Barn- och ungdomsnämnd

Tisdag 26/1: Valet 2010: Lokala frågor i olika kommundelar – vad diskuterar folk? Strategi, organisering av valkampanjen, mm.