Samhällsstöd – motprestation

 Motion: (M)
 Titel: Möjliggör så att fler kan få sysselsättning
 Motionär: Anders Peterson
 Daterad: 2008-09-25
 Ladda ned hela motionen här