Sälj tomma lokaler

ikon_dokument2c6Motion: (M)
Titel: Avyttra överflödiga kommunala fastigheter
Motionär: Anders Peterson
Daterad: 2009-09-24
Ladda ned hela motionen här