Sälj fler lägenheter ur allmännyttan!

Affären med Mitt Alby AB om att sälja ca 1 300 lägenheter på Albyberget gav vårt allmännyttiga bolag, AB Botkyrkabyggen, bättre ekonomiska förutsättningar att klara den fortsatta utvecklingen av allmännyttan och det kommande upprustningsbehovet i de kvarvarande delarna av beståndet. Vi vill därför att den helägda allmännyttan får ett mandat att pröva förutsättningen för att sälja ytterligare 1000-1500 bostäder.

Klicka här för att ladda ner motionen.