Sälj eller avveckla Konsthallen!

I Kultur- och fritidsnämnden den 26/9 föreslås vår motion avslås med motiveringen att motsvarande verksamhet utan kommunalt stöd kan inte väntas komma till. Hur vet man det? Samt, om inte tillräckligt många invånare vill besöka eller stödja en konsthall, varför då ha den?

26 % av Botkyrkaborna besöker under ett år Konsthallen, enligt förvaltningens egna undersökningar. En siffra som gått ner markant från 40 % år 2008. Dessutom är det hälften så många från Norra Botkyrka som besöker Konsthallen.

Vi anser inte att det tillhör den kommunala kärnverksamheten att använda kommunala skattemedel för att hålla en konsthall flytande rent ekonomiskt. Konsthallen i sin nuvarande form bör därför antingen säljas eller avvecklas helt. Driften av en konsthall bör under inga omständigheter vara kommunal.

Finns det en tillräcklig efterfrågan för den konst som Konsthallen ställer ut så kommer nya lokaler för detta ändamål att öppnas och drivas av andra än kommunens skattebetalare.