Säkra kvaliteten i hemtjänsten

I Botkyrka kommun tillämpas principen att man, som gammal eller funktionshindrad, ska kunna bo kvar i sitt eget hem så långt det är möjligt, vilket är bra.

För att nå dit och göra det möjligt krävs det en bra hemtjänst. En hemtjänst som håller hög kvalitet och som är lyhörd och flexibel. Hur fungerar då hemtjänsten i vår kommun? Har vi en jämn och god kvalitet? Är våra brukare nöjda?

Det finns många som är nöjda och det finns många medarbetare i hemtjänsten som gör ett utmärkt arbete. Men, alltför ofta får vi på olika sätt höra om brukare som inte är så nöjda. Som till och med är så missnöjda att de avsäger sig hjälpen.

Tittar vi på ”nöjdindex” i kommunen ser vi att brukarnas missnöje växer. Jämför vi Botkyrkas hemtjänst med den som bedrivs i omkringliggande kommuner får vår egen verksamhet sämre resultat när det gäller exempelvis delaktighet, personaltäthet och kompetens.

Tyvärr kan vi också se att ekonomin för hemtjänsten inte håller budget och det är illavarslande. I majoritetens ettårsplan och flerårsplanen nämns frågan, men det räcker inte, då det inte finns många rader om kvalitetsutveckling av hemtjänsten.

Kvaliteten inom hemtjänsten måste höjas nu!