Säkerställ den kommunala ordningsstadgan

Vi har en kommunal ordningsstadga som bl.a. reglerar att man inte får tälta, campa, bo
tillfälligt var som helst. Det finns en återkommande problematik med tillfälliga, otillåtna boplatser, med medföljande sanitära olägenheter, o.s.v. Kommunen måste säkerställa att den kommunala ordningsstadgan efterlevs av alla som vistas i Botkyrka.

Klicka här för att ladda ner motionen.