Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda

Det har skett en del oroande händelser under de senaste åren, som att kommunal personal har hotats och att lokaler har utsatts för attentat. Vår uppfattning är att trygghets- och säkerhetsfrågorna behöver ses över (och en tydlig policy tas fram) för personal som arbetar med vissa, särskilt riskutsatta verksamhetsområden. Det kanske är så att vi oftare och tidigare behöver sätta in personsäkerhetsåtgärder, som t.ex. överfallslarm eller andra preventiva åtgärder.

Klicka här för att ladda ner motionen.