Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda

Det har skett en del oroande händelser under de senaste åren, som att kommunal personal har hotats och att lokaler har utsatts för attentat, nu allra senast i det uppmärksammade fallet kring Socialförvaltningen.

Vår uppfattning är att trygghets- och säkerhetsfrågorna behöver ses över (och en tydlig policy tas fram) för personal som arbetar med vissa, särskilt riskutsatta verksamhetsområden. Det kanske är så att vi oftare och tidigare behöver sätta in personsäkerhetsåtgärder, som t.ex. överfallslarm eller andra preventiva åtgärder. All information kring vissa känsliga beslut (exempelvis enskilda namn på handläggare och/eller beslutsfattare) kanske inte heller alltid måste vara offentliga för alla?

Exempel på dessa är handläggare inom socialförvaltningen eller inom vård- och omsorgsförvaltningens biståndsbedömning. Detta kan även gälla personal på fritidsgårdar eller idrottsanläggningar.

Denna översyn bör även inkludera personer som uppbär politiska uppdrag (heltid/deltid eller fritid) och som fattar beslut i t.ex. de sociala utskotten. Den typen av politiker kan med lätthet återfinnas med namn och adress i kommunens sökbara förtroendemannaregister.

Vi finner det även viktigt att vi reder ut säkerhetsansvaret mellan kommun/stat för personer som innehar exempelvis nämndemannauppdrag i domstolarna. Även där sitter, av partierna utsedda, Botkyrkabor med och dömer andra Botkyrkabor, med en viss risk för att kunna bli utsatt för hämndåtgärder (eller otillbörlig påverkan).

Vi lämnade därför den 25/2 in en ny motion till kommunfullmäktige kring detta.