(S) sparar på LSS!

I tidningen Dagens Samhälle (nummer 26, 2011) uppmärksammades det att Botkyrka kommun är näst sämst i landet (av alla kommuner) på att verkställa fattade beslut om boende enligt LSS (Lagen om Stöd och Service)*.

Vi är glada att Dagens Samhälle uppmärksammat frågan, för oss är det viktigaste att de Botkyrkabor som omfattas av LSS i kommunen och som har rätt till ett eget boende – faktiskt får det!

Botkyrka står faktiskt för en sjättedel (1/6) av hela landets totala vitesbelopp under 2010! I år kan summan bli ännu högre. Vi moderater har, i tio års tid, påtalat konsekvenserna av att den socialdemokratiskt ledda majoriteten inte har prioriterat byggandet av gruppbostäder, servicebostäder eller andra typer av speciellt anpassade boenden.

Faktum är att den politiska majoriteten har valt att ekonomiskt prioritera annat framför att uppfylla sina lagstadgade åtaganden inom LSS. Vi moderater har, i våra flerårsplaner, tidigarelagt och prioriterat byggandet av dessa boenden. Vi har dessutom även framhållit vikten av att få till ett särskilt boende för äldre i såväl Fittja som i Grödinge.

Men majoriteten har inte lyssnat. Detta trots att det handlar om människor, Botkyrkabor, som far illa. Det här rör sig om funktionshindrade Botkyrkabor som enligt lag har rätt att få ett eget boende och som har fått myndighetsbeslut på det, men trots detta inte får det. Efter att de fått beskedet att de, äntligen, ska få eget boende så händer ingenting.

Hur känns det bli så besviken, nedvärderad och bortprioriterad?

Det är väl inte så att det är billigare för kommunen att fortsätta betala viten framför att faktiskt uppfylla sitt ansvar att hjälpa de som allra mest behöver det?

Det är väl inte så att den politiska majoriteten anser att den kan ”böja till” lagen om LSS för att man egentligen vill lägga pengarna på annat?

Kia Hjelte (M)
2:e vice ordf Vård- och omsorgsnämnden

* LSS omfattar personer med olika typer av varaktiga funktionshinder så att dessa kan få bra livsvillkor. Detta kan innebära hemtjänst, eget boende, arbetsträning och mycket annat.