S-majoritetens underskott i omsorgen

I Vård- och omsorgsnämndens övergripande ekonomiska utfall för 2011 framgår det med smärtsam tydlighet att nämnden gick med ett underskott på 34,5 miljoner kronor. Ett underskott på -29 miljoner kronor för 2010 följdes alltså av -34,5 miljoner kronor för 2011. Detta trots mer rapporter om ett lägre underskott under året, och att nämnden har uttryckt en stor oro för ekonomin – och därmed för kvaliteten och servicegraden i nämndens åtaganden.

Detta underskott är synnerligen högt och med tanke på att nämnden årligen gör underskott så beror det på att den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, medvetet underbudgetar den här verksamheten. Det, eller så är det så att majoriteten inte klarar av den politiska styrningen. Det är inte hållbart och skapar oro bland medarbetare och brukare. Vi är starkt oroade och mycket frustrerade.

Vi moderater har under lång tid varit tydliga med att Vård- och omsorgsnämndens område är i behov av reformer, som ökad valfrihet och fler utförare inom t.ex. hemtjänsten och äldreomsorgen.

Nämnden har haft flera år med sviktande ekonomi och haltande kvalitet i vissa delar. Den har det yttersta ansvaret och trots att man har fattat beslut om nya styrmodeller och delegationer samt önskat tätare rapporter sker inte förbättringar i önskad utsträckning. Vi anser att det nu krävs bättre analyser och prognoser. Kompetensutvecklingen för våra medarbetare måste få högsta prioritet i kommande budgetar, kompetensutveckling kräver pengar. Äldrefrågor och frågor rörande personer med funktionsnedsättning måste få hela kommunens stöd. Detta för att vi ska slippa mer mänskligt lidande.

I ett Botkyrka som styrs av Moderaterna och Alliansen så kommer kärnverksamheter som vård, skola och omsorg ges högsta prioritet, att omsorgen om våra barn, äldre och funktionshindrade är bra är det som ligger de allra flesta Botkyrkabor närmast om hjärtat.